Zpráva k činnosti komise v roce 2021

Zpráva k činnosti komise v roce 2021

V roce 2021 pracovala environmentální komise i nadále na likvidaci odpadní vzdušiny v závodě společnosti VAFO v Chrášťanech u Prahy. Jednotlivé technologické změny byly realizovány už v letech 2019 a 2020. Loňský rok byl pro komisi v čele...
Zpráva k činnosti komise za 3. čtvrtletí roku 2021

Zpráva k činnosti komise za 3. čtvrtletí roku 2021

Ve třetím čtvrtletí 2021 pokračovala práce environmentální komise, která se zabývá řešením situace v chrášťanském závodu společnosti  VAFO. Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. a doc. Ing. František Skácel z VŠCHT se i nadále pravidelně setkávají se zástupci...
Zpráva k činnosti komise v roce 2020

Zpráva k činnosti komise v roce 2020

Environmentální komise pracovala v roce 2020 na problematice likvidace odpadní vzdušiny v závodě společnosti Vafo v Chrášťanech u Prahy. Přestože práce komise i nadále pokračuje, závěrečná zpráva za rok 2020 byla předsedou komise doc. Ing. Karlem...