Napište nám

Souhlas s odesláním

14 + 11 =

Co vás zajímá:

Proč jste pro výrobní továrnu zvolili zrovna Chrášťany?

V době, kdy jsme hledali vhodnou lokalitu pro naši továrnu, byly Chrášťany ideální volbou, neboť byly dostatečně daleko od centra hlavního města, i jeho okrajových částí. Jednalo se o areál typu brownfield, s určením průmyslová zóna pro výrobu. Vzdálenost od Prahy byla dostatečná a z logistického pohledu byly také dobrou volbou. Rozhodla i rozvinutá infrastruktura a dostupnost sítí (elektrika, voda, plyn). V neposlední řadě se v těsném sousedství areálu, v zemědělském družstvu nacházela jedna ze zpracoven vstupní suroviny. Vzhledem k existující zástavbě v roce 1994 a původní zemědělské povaze obce Chrášťany, kde mimo jiné působilo zemědělské družstvo, se lokalita jevila jako ideální.

Děláte něco pro odstranění zápachu? Jaké technologie používáte?

Naše společnost nasadila v květnu 2019 do provozu nový systém na zachytávání pachu z vypouštěného vzduchu. Doposud jsme do něj investovali 78 milionů. Systém je mimo jiné založen na 4 stupních čištění vzduchu vypouštěného do okolí. Základem jsou cyklón, který zachytává pevné částice, a vodní pračky, které jemně dočišťují pevné částice a pach. Následuje dvojité čištění vzduchu studenou plazmou. Takto upravený vzduch je zbaven 92 % pachových částic. Podobně důsledný způsob čištění je v Evropě unikátní a drtivá většina podobných společností nedisponuje stejnými možnostmi čistit vzduch, který vypouští do okolí. Jako jediní v Evropě používáme dva stupně čištění vzduchu studenou plazmou. Obsah pachových stop vzduchu, který vychází z naší továrny, je již nyní násobně pod čísly, které mají obdobné výroby po Evropě. S tímto stavem se ale nespokojíme a chceme snížit míru pachu ještě výrazněji. Dále spolupracujeme s VŠCHT a špičkami oboru v Evropě, jakými jsou společnosti Aerox nebo Riedel. Aktuálně jsme také oslovili několik odborníků, kteří se zabývají problematikou čištění vzduchu, a sestavujeme odbornou skupinu, jejímž úkolem bude účinnost našeho systému dále vylepšovat, například s ohledem na měnící se meteorologické podmínky.

Lidé si stěžují, že jim zápach způsobuje zdravotní potíže. Má zápach nějaký negativní dopad na zdraví lidí?

Ne. Krmiva pro domácí mazlíčky vyrábíme pouze ze živočišných a rostlinných surovin bez chemických přísad, takže se jedná o obdobný proces jako v pekárně, pivovaru nebo restauraci, tedy o vaření/pečení. V odpadním vzduchu nejsou a ani nemohou být žádné zdraví škodlivé látky.