SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ

Vafo Praha s.r.o. si je vědoma, že při podnikání musí myslet i na své okolí. Od počátku výroby  v roce 1994 chce být společnost dobrým sousedem, a tak investovala nejen do svého rozvoje a podpory svých zaměstnanců, ale také do systémů na čištění odpadního vzduchu, aby nezatěžovala své okolí a ani životní prostředí, což je pro ni prioritou i dnes. Dále vždy podporovala neziskové a charitativní spolky, jelikož vidí smysl v pomoci druhým.

Podpora neziskových a charitativních spolků

Pomoc lidem a zvířatům je pro Vafo důležitý bod v rámci jeho společenské odpovědnosti, a proto spolupracuje s několika neziskovými společnostmi a charitativními fondy jako například:

  • V roce 2018 se společnost přidala k iniciativě Pet Sustainability Coalition v zájmu podpory udržitelnosti a sdílení zkušeností a praktik v udržitelnosti v oboru pet food, kde patří k zakládajícím členům.
  • Nákupem na e-shopu podporují zákazníci centrum Helppes (www.helppes.cz) pro výcvik asistenčních psů a canisterapeutickou organizaci Aura Canis (www.auracanis.cz).
  • Je hlavním partnerem projektu Click and Feed, kdy jedním klikem naplníte misku pro opuštěné zvíře a nic vás to nestojí. Během posledního roku prostřednictvím této aplikace doručila 43 000 kilogramů krmiv do útulků – www.clickandfeed.cz.
  • Partner soutěže Kynolog roku (www.kynologroku.cz) a České kynologické reprezentace.
  • Společnost startuje projekt: „Mít tak pejska“, zaměřený na edukaci dětí ze ZŠ. Profesionálové v oboru učí děti, že pořídit si psa není jen radost, ale znamená i velkou zodpovědnost.
  • Spuštění aplikace Happy together pro majitele psů, která jim nabízí nejlepší místa pro procházky, ale také možnost seznámení se s dalšími chovateli – happytogether.cz.
  • Společnost v Chrášťanech pomáhá financovat školy a školky v přírodě, financuje stavbu nového hřiště. V rámci katastrů provozů Vafo tzn. v Chrášťanech, v Chelčicích a v Chotovinách, sponzoruje i sportovní kluby. V Chelčicích dále podporuje sociální zařízení Domov svatého Linharta. Do lokálních aktivit společnost za rok 2018 investovala přes 3 miliony Kč.

Ochrana životního prostředí

Uvědomujeme si, že výpary z našeho odpadního vzduchu nemusí být pro naše okolí příjemné, proto investujeme velké finanční prostředky do jeho čištění, abychom naše sousedy obtěžovali co nejméně. Celá naše výrobní činnost je umístěna v halách, jež jsou neustále podtlakované, aby nedocházelo k úniku výparů jinudy než odpadními rourami. Přímo z výroby je veškerý vzduch odváděn do čtyřstupňového systému čištění vzduchu.

První stupeň čištění odpadního vzduchu z výroby je cyklón. Zde jsou z odsávaného vzduchu odděleny velké pevné částice. Princip tohoto čištění spočívá v rotaci vzduchu, díky kterému ztrácejí pevné částice rychlost a padají dolů. Dalším stupněm čištění jsou biologické vodní pračky. Tato technologie využívá přirozených vlastností vodní lázně, kdy je vzduch zbaven nejen jemných pevných částic, ale také zápachu.

Třetím a čtvrtým stupněm je dvojité čištění pomocí studené plazmy. Zde dochází k molekulárnímu čištění. Studená plazma transformuje vzduch na aktivní kyslík, který je vstřikován do nasyceného odpadního vzduchu, rozbíjí molekuly pachu a tím eliminuje jeho šíření v okolí výrobního závodu na minimum. Tento proces je zároveň energeticky úsporný, protože nedochází k žádnému zahřívání a zároveň má vysokou čisticí schopnost. Další informace o technologiích čištění vzduchu se můžete dozvědět zde a zde. Výsledkem je, že odpadní vzduch je zbaven 92 procent pachových částic.

Takto důsledný způsob čištění je v Evropě unikátní a většina podobných výrobců srovnatelnou technologii čištění vzduchu nepoužívá. Celková investice do soustavy na čištění odpadního vzduchu byla více než 78 milionů Kč a šlo o investice z vlastních zdrojů.

Plány – environmentální komise

Přestože využíváme nejmodernější technologie na čištění vzduchu, neustále ověřujeme možnosti zlepšení. Spolupracujeme se špičkovými firmami a odborníky na problematiku čištění vzduchu. Jedná se například o VŠCHT, společnosti Riedel a Aerox, které jsou výrobci a dodavatelem špičkové odpachovací technologie pomocí studené plazmy.

Aktuálně jsme tyto odborníky oslovili s iniciativou vytvořit environmentální komisi, která by se na pravidelných setkáních snažila nalézt řešení, jak účinnost našeho systému ještě zvýšit. Zastoupeni by měli být zástupci Vysoké školy chemicko-technologické, dodavatelů, kteří čisticí technologie instalovali, a také meteorologů. Společnosti Vafo totiž záleží na životním prostředí i na sousedech a z tohoto důvodu přistupujeme k čištění odpadního vzduchu velmi zodpovědně. Jedním z důležitých faktorů, jež budou odborníci sledovat, bude počasí, neboť i to ovlivňuje intenzitu výparů. Cílem je dlouhodobě zlepšit čisticí systém, aby jej neovlivňovaly vnější faktory a eliminoval maximální množství pachových stop ve vypouštěném vzduchu.