Společnost Vafo dnes jednala na Magistrátu hlavního města Prahy s jeho vedením v čele
s primátorem Zdeňkem Hřibem a se zástupci Středočeského kraje a zainteresovaných městských částí. Hlavním tématem jednání bylo další vylepšování stávajícího systému na čištění odpadního vzduchu, představení činnosti environmentální komise včetně jejího předsedy a také další kroky, které povedou ke snížení zbytkového zápachu z výroby.

Do čela environmentální komise byl jmenován doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., z Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické. Zástupci hlavního města navrhli také několik dalších expertů na tuto problematiku, kteří by mohli být členy komise. Vybrané odborníky společnost Vafo v nejbližší době osloví, a zároveň plánuje zapojit do činnosti komise i zahraniční experty.

Environmentální komise plánuje zveřejnit první výsledky své práce do konce února. Na březen je předběžně domluveno další setkání Vafo se zástupci Prahy a vyhodnocení činnosti komise.