Členové environmentální komise a zástupci společnosti Vafo se dohodli na opatřeních a dalším průběhu spolupráce v době probíhající koronavirové pandemie. Pravidelné schůzky mezi členy komise a společností Vafo nyní probíhají prostřednictvím konferenčních hovorů. Informace a data z výrobního závodu, které komise potřebuje pro další výzkum, jsou jim zasílána elektronicky. Omezení vstupu do výroby však nebrání komisi nadále pokračovat v činnosti za účelem optimalizace čisticí soustavy odpadního vzduchu.

Opatření omezující vstup do výrobního závodu Vafo budou trvat po dobu koronavirové pandemie. Cílem je minimalizovat riziko nákazy nemocí COVID-19 u zaměstnanců, jejich rodin a dalších osob včetně členů komise. Vstup je povolen pouze nezbytnému počtu kmenových zaměstnanců.