Do našeho výrobního závodu zavítal primátor hlavního města Zdeněk Hřib a spolu s ním také náměstek primátora Petr Hluboček, zastupitel hl. m. Prahy, Tomáš Murňák a Andrea Šipanová z odboru ochrany ovzduší. Dohodli jsme se, že environmentální komise, která se bude zabývat zlepšením účinnosti naší čistící technologie, bude svou činnost koordinovat se zástupci hlavního města Prahy a bude je pravidelně informovat. Zástupci Prahy nám také slíbili, že zajistí odborníky ze zahraničí, kteří se specializují na „čistou výrobu“, a spolu s nimi budeme hledat další řešení, jak vylepšit naše systémy na čištění vzdušiny.