Přestože využíváme nejmodernější technologie na čištění vzduchu, neustále ověřujeme možnosti zlepšení. Spolupracujeme se špičkovými firmami a odborníky na problematiku čištění vzduchu. Jedná se například o VŠCHT, společnosti Riedel a Aerox, které jsou výrobci a dodavatelem špičkové odpachovací technologie pomocí studené plazmy.

Aktuálně jsme tyto odborníky oslovili s iniciativou vytvořit environmentální komisi, která by se na pravidelných setkáních snažila nalézt řešení, jak účinnost našeho systému ještě zvýšit. Zastoupeni by měli být zástupci Vysoké školy chemicko-technologické, dodavatelů, kteří čistící technologie instalovali a také meteorologů. Společnosti Vafo totiž záleží na životním prostředí, i na sousedech a z tohoto důvodu přistupujeme k čištění odpadního vzduchu velmi zodpovědně. Jedním z důležitých faktorů, jenž budou odborníci sledovat, bude počasí, neboť i to ovlivňuje intenzitu výparů. Cílem je dlouhodobě zlepšit čistící systém, aby jej neovlivňovaly vnější faktory a eliminoval maximální množství pachových stop ve vypouštěném vzduchu.