Environmentální komise, jejímž hlavním úkolem je analýza a následná optimalizace systémů na čištění odpadního vzduchu, se rozšířila o dalšího člena. Do činnosti se zapojil DI dr. Heinz Tizek, jenž je vrchním stavebním radou Vídně pro ochranu životního prostředí a má zkušenosti s řešením obdobných situací na území hlavního města Rakouska. Byl přizván na základě nominace Magistrátu hlavního města Prahy, který požadoval zkušeného zahraničního experta. Dr. Tizek spolupracuje přímo s předsedou komise, doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc., který předává informace ostatním členům environmentální komise.

Environmentální komise plánuje zveřejnit průběžné výsledky svých aktivit do konce února. Na březen je plánováno další setkání společnosti Vafo se zástupci hlavního města Prahy, kterého se budou účastnit i někteří členové této komise.