V průběhu prvního podzimního měsíce komise optimalizovala dosud zavedená opatření pro čištění odpadního vzduchu. Členové komise, včele s doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc. pracovali s nastavením koncové vodní pračky, díky které bylo od její instalace zaznamenáno výrazně méně stížností na zápach. Zároveň byly průběžně kontrolovány i ostatní systémy, které se podílejí na čištění odpadního vzduchu ze závodu Vafo v Chrášťanech. Účinnost nastavení ověřovala environmentální komise průběžným měřením emisí organických látek a zákalu odpadní vody z koncové pračky. Následné vyhodnocení zkoušek potvrdilo, že čisticí soustava pracuje bez závad a je zcela funkční.

V září bylo zaznamenáno celkem 14 stížností ze strany veřejnosti. Více než 35 procent z těchto stížností však nebylo možné ověřit z důvodu chybějící lokace či času výskytu zápachu. Dalších téměř 30 procent bylo vyhodnoceno jako neoprávněných, kdy se prokázalo, že zápach pochází z jiného zdroje. Zejména proto, že se některé stížnosti ukazují jako neopodstatněné, navrhují členové komise tvorbu nového systému pro objektivizaci stížností. Zahraniční člen komise dr. DI Tizek doporučil model, který se úspěšně používá ve Vídni.

Zástupci společnosti Vafo a členové environmentální komise představili výsledky své práce rovněž zástupcům médií na tiskové konferenci a zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy, starostům městských částí a zástupcům středočeského kraje na společné videokonferenci. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení situace od posledního setkání, kdy došlo k výraznému zlepšení. Tuto skutečnost potvrdili jak zástupci Středočeského kraje, tak i většina starostů městských částí, kteří si v minulosti stěžovali na zápach. Další informace o jednání naleznete zde.

V dalších měsících bude komise pokračovat v monitoringu aktuálního nastavení čisticí soustavy a ve spolupráci se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy připraví systém na objektivizaci stížností.