Environmentální komise nadále pokračuje v činnosti za účelem optimalizace čisticí soustavy odpadního vzduchu ve společnosti Vafo v Chrášťanech u Prahy. Předseda komise, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., a člen komise, doc. Ing. Karel Skácel, CSc., v první polovině února informovali zástupce médií o dosavadním postupu a zlepšujících opatřeních. Definovali také netypické chování odpadního vzduchu, v němž se přenášejí organické látky v molekulách aerosolu, které spolu mohou reagovat a zároveň putovat na delší vzdálenosti.

Od prosince 2019 je v provozu nově instalovaná koncová vodní pračka, jež snížila koncentraci těchto organických látek v aerosolu o 72 procent, a tím i míru zápachu. Opakovaná měření v únoru tuto účinnost potvrdila. Měření probíhala metodou stanovení obsahu organických látek ve vodní pračce před a po čištění odpadní vzdušiny. Efektivita koncové vodní pračky se potvrdila i zásadním snížením počtu stížností na zápach. V prosinci a lednu bylo zaznamenáno o 60 procent méně stížností (oproti říjnu a listopadu) a tento klesající trend nadále pokračoval i v únoru.

V únoru 2020 proběhla také kontrola akčního plánu z auditu provedeného v lednu, který byl po vyhodnocení shledán bez závad. Potvrzeno bylo také zapečetění nepoužívaných výrobních kapacit.

V březnu environmentální komise plánuje další testování nastavení technologií na čištění odpadního vzduchu. Předseda komise, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., plánuje setkání s dalším členem komise, dr. Heinzem Tizekem, pomocí videokonference, při níž ho chce informovat o dalším postupu a probrat navrhovaná řešení. Zástupce společnosti Vafo zůstává ve spojení s Magistrátem hlavního města Prahy ohledně společného setkání. Termín i jeho podoba budou upřesněny.

Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou umístěny na stránkách www.pravdaovafo.cz.