Během října a listopadu pracovala environmentální komise kvůli zpřísněným protiepidemiologickým opatřením především na dálku. Zástupci společnosti Vafo zasílali potřebné informace členům komise v elektronické podobě. Pokračovala tak průběžná kontrola současného nastavení a funkčnosti čisticí soustavy. Akreditovaná laboratoř, ve spolupráci s odborníky z VŠCHT, provedla periodické měření emisí organických látek a měření zákalu odpadní vody z koncové vodní pračky. Systém byl vyhodnocen jako funkční a bez závad.

V průběhu posledních dvou měsíců bylo zaznamenáno pouze sedm stížností, které obsahovaly všechny potřebné údaje a mohly být ověřeny. Veškeré stížnosti byly zaznamenány na začátku října. Členové environmentální komise stížnosti prověřili a porovnali s údaji z čisticího zařízení. Jelikož v době, kdy byly stížnosti zaslány, neobjevila komise žádná pochybení v technologiích, zápach nemohl pocházet z výrobního závodu Vafo v Chrášťanech. Toto tvrzení potvrzuje i skutečnost, že veškeré stížnosti ustaly 9. října, a to za stejného chodu výroby. Do konce listopadu pak byla zaznamenána pouze jedna stížnost, kterou nebylo možné ověřit z důvodu neúplných informací od stěžovatele.

Na eliminaci neoprávněných stížností nyní pracují zástupci environmentální komise spolu s Magistrátem hlavního města Prahy a připravují postupy a pravidla hlášení stížností. Tento systém je vypracován na základě doporučení dr. DI Tizeka, který stejný model úspěšně využívá ve Vídni a je sestavený tak, aby započítával pouze oprávněné stížnosti.

Do konce kalendářního roku bude environmentální komise pokračovat v kontrole a ve sběru informací z čisticí soustavy. Na základě získaných informací sestaví roční zprávu o činnosti, vyhodnocení jednotlivých opatření a doporučení na příští období.