Environmentální komise se v prosinci 2019 sešla celkem třikrát k projednání zlepšujících opatření na čištění odpadní vzdušiny ve společnosti Vafo v Chrášťanech. Pod vedením doc. Ing. Karla Ciahotného, CSc., se členové detailně zabývali prověřením nových technických možností za účelem čištění vzduchu a byla doporučena instalace dalších technologií k dočištění a snížení výskytu vodních kapének ve vzdušině.

Zástupci společnosti Vafo a členové komise se také setkali s dodavateli technologií na čištění odpadní vzdušiny. Na tomto jednání byl sestaven harmonogram pilotních zkoušek, které mají zjistit, zda jsou nové technologie vhodné k instalaci do výrobního provozu. Rovněž byla provedena série zkušebních měření s cílem sestavení měřicí metodiky k vyhodnocení zlepšení stavu.

Pod vedením Ing. Jiřího Smrže, Ph. D., proběhl audit výroby. Kontroloři se soustředili na výrobní prostory s důrazem na možný únik neošetřené vzdušiny. Rovněž se uskutečnil audit činností, spojený s provozováním čisticích technologií, a revize jejich dokumentace. Závěrečná zpráva z auditu bude vyhotovena do konce ledna 2020.

Od prosince má veřejnost rovněž možnost sledovat aktuální dění a činnost komise na webu www.pravdaovafo.cz, kam mohou zasílat i své dotazy a připomínky, které členové komise vyhodnocují.

Na leden 2020 je naplánováno odlaďování systému na čištění vzdušiny s ohledem na její tok a charakteristiku, objednávka další technologie a doplňková měření na rozpracování doporučení environmentální komise.