V květnu environmentální komise pod vedením doc. Ing. Karla Ciahotného, CSc. dokončila několik měření, která prověřila nastavení čisticí soustavy ve výrobním závodě Vafo Chrášťany. Výsledky průběžného testování potvrdily správné nastavení koncové vodní pračky a směrování průtoku vzdušiny spolu s bezchybným fungováním všech systémů na čištění odpadní vzdušiny. Členové komise se rovněž zaměřili na měření množství organických látek ve vzdušině a měření zákalu odpadní vody z koncové vodní pračky. Oba tyto parametry zohledňují účinnost celé čisticí soustavy.

Zlepšení situace indikuje i počet stížností, které již několikátý měsíc po sobě klesají. Největší zásluhu na těchto výsledcích má podle členů komise instalace koncové vodní pračky z prosince 2019 a její následná optimalizace nastavení, která probíhala od začátku roku 2020.

V následujícím měsíci se bude komise zabývat vyhodnocením výsledků pilotních zařízení eliminátoru vodního aerosolu a funkčností instalovaných systémů. Dojde i na vyhodnocení současného stavu celého čisticího zařízení.

Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou dostupné na stránkách www.pravdaovafo.cz.