V dubnu se konaly schůzky environmentální komise spolu se zástupci společnosti Vafo prostřednictvím telekonferenčních hovorů. Přestože je vstup do výrobního závodu v Chrášťanech u Prahy z důvodů koronavirové pandemie omezen, mohla komise realizovat další zlepšující opatření na čištění odpadní vzdušiny.

Členové environmentální komise pokračovali v optimalizaci a testování pátého stupně čisticí soustavy – koncové vodní pračky. Během dubna byly vyhodnoceny výsledky předchozích testů a bylo nastaveno směrování průtoku vzdušiny, které zajišťuje nejlepší efektivitu. Správné nastavení systému dokládá i evidence stížností, jejichž počet se oproti minulému měsíci opět snížil. Na návrh komise byl rovněž instalován eliminátor kapek, určený pro odlučování kondenzovaných kapek ze vzduchu v čisticí soustavě. Pro další posouzení možnosti zvýšení efektivity čisticí soustavy bylo rovněž realizováno měření vlhkosti jednotlivých proudů v sušárně, extrudéru a chladiči.

Do konce června plánuje komise vyhodnotit výsledky instalace pilotních zařízení a eliminátoru vodního aerosolu, které určí její další postup.

Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou dostupné na stránkách www.pravdaovafo.cz.