V červnu pokračovala environmentální komise, v jejímž čele stojí doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., v optimalizaci čisticí soustavy, jež zahrnuje kontroly funkčnosti systémů na čištění vzdušiny ve výrobním závodě Vafo Chrášťany a provádění pravidelných měření. V průběhu června komise neobdržela ani jednu stížnost na zápach v okolí výrobního závodu, což potvrzuje dosavadní trend, kdy od začátku spolupráce společnosti Vafo a nezávislých odborníků, každý měsíc klesá počet stížností ze strany veřejnosti.

Během června se komise sešla dvakrát. Od začátku měsíce navíc mají členové komise opět povolen vstup do výrobních prostor závodu Vafo Chrášťany, jenž byl kvůli koronavirové epidemii omezen. V průběhu uplynulého měsíce se komise věnovala kontrole funkčnosti systémů na čištění vzdušiny, měření množství organických látek ve vzdušině a měření zákalu odpadní vody z koncové vodní pračky, která byla v závodě instalována v prosinci roku 2019. Z provedených šetřeních vyplývá, že čisticí systém funguje bez chyb a závad.

Kontrola funkčnosti instalovaných systémů bude probíhat i nadále, a to včetně dalších pravidelných měření a průběžného vyhodnocování výsledků. Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou dostupné na stránkách www.pravdaovafo.cz.