Během letních měsíců pokračovala environmentální komise, jenž pracuje ve společností Vafo na optimalizaci čisticí soustavy, v plánovaných činnostech. Předseda komise, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. pořádal telefonickou konferenci se zahraničním expertem, Dr. Tizekem, jejíž obsahem bylo řešení problematiky zápachu. Zahraniční expert, který byl doporučen ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, považuje za hlavní hodnotící kritérium dodržování platné legislativy a její naplňování. Rovněž doporučil sestavení diskuzní skupiny pro dlouhodobou komunikaci. Tento návrh komise ocenila a začala pracovat na konkrétním návrhu fungování takové skupiny.

Členové komise dále pracovali i na optimalizaci jednotlivých technologií. V průběhu léta pravidelně probíhala kontrola funkčnosti systémů, měření organických látek i měření zákalu odpadní vody z koncové vodní pračky, podle kterého se určuje účinnost čisticí technologie. Dle výsledků byl celý systém shledán plně funkční a bez závad. Na začátku července environmentální komise provedla rovněž změnu nastavení čisticí soustavy, během které se mohlo projevit krátkodobé zvýšení výskytu zápachu. Šlo však o nezbytný krok, který umožnil získat data a poznatky pro pokračování v další činnosti.

I nadále bude probíhat kontrola všech systémů a sběr příslušných dat, která členům komise pomáhá s prací na čisticí soustavě. Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou dostupné na stránkách www.pravdaovafo.cz.