Omezení pohybu v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru sice neumožnilo členům environmentální komise a zástupcům společnosti Vafo se osobně potkat, ale nezabránilo komisi v pokračování činnosti za účelem optimalizace čisticích soustav odpadního vzduchu. Pravidelné schůzky mezi všemi účastníky probíhaly formou konferenčních hovorů, aby se minimalizovalo riziko nákazy nemocí COVID-19.

V březnu environmentální komise v čele s doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc. testovala další zlepšující opatření na čištění odpadní vzdušiny. Proběhla optimalizace nastavení koncové vodní pračky, která byla instalována v prosinci 2019. Její instalací se snížila koncentrace organických látek v aerosolu o 72 procent. Zároveň byla stanovena absolutní hodnota obsahu vody v odpadním plynu. Právě množství vody ve vzdušině umožňuje netypické chování organických látek, které spolu mohou reagovat a putovat na delší vzdálenosti. Komise provedla také technické prověření a instalaci deskových odlučovačů za výduch ze sušárny.

Od prosince, kdy environmentální komise zahájila svoji činnost, bylo zaznamenáno výrazně méně hlášení zápachu ze strany veřejnosti. V březnu 2020 bylo evidováno nejméně stížností od počátku jejich evidence.

V dubnu budou členové komise pokračovat v testování dalších možností optimalizace celé technologie v souvislosti s eliminací zbytkového pachu. Další kroky a jednání komise se zástupci Vafo budou přímo závislé na situaci v České republice s ohledem na průběh pandemie koronaviru.

Další informace o činnosti environmentální komise a o aktuálním dění budou dostupné na stránkách www.pravdaovafo.cz.