Informace z jednání mezi zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, starostů městských částí a zástupců společnosti Vafo

Dne 1. 10. 2020 proběhla videokonference se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, zástupci Středočeského kraje, starosty městských částí Praha 6, Praha 13, Praha 17 a Praha – Zličín, zástupci společnosti Vafo a členy environmentální komise, kteří pracují na vylepšení čisticí soustavy odpadního vzduchu v závodu Vafo v Chrášťanech u Prahy. Tématem jednání byl aktuální stav a přijatá opatření firmy Vafo k řešení zápachu.

Společnost Vafo, ve spolupráci s nezávislými experty z environmentální komise, v prosinci 2019 instalovala pátý stupeň čisticí soustavy – koncovou vodní pračku, jejíž provoz byl v následujících měsících optimalizován a byla ověřena její účinnost. Dále byl proveden audit čisticí technologie, při kterém nebyla zjištěna žádná pochybení, jenž by bránila správnému provozování celé soustavy.

Členové environmentální komise doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. a doc. Ing. František Skácel, CSc. (oba z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) při jednání představili další opatření, která aplikovali v závodě Vafo. Byl zaveden nový režim výměny prací kapaliny v koncové vodní pračce, snížen průtok odpadního vzduchu o přibližně 30 procent a prodloužena reakční doba ionizátorů o třetinu. Veškerá tato opatření vedla k poklesu emitovaného množství organických látek z obou výrobních linek o více než 50 procent v porovnání s prosincem 2019, kdy byla v provozu pouze jedna linka. V konečném důsledku tato opatření vedla k dalšímu snížení počtu stížností ze strany veřejnosti.

Toto snížení a celkové zlepšení situace potvrdili během videokonference i starostové městských částí Prahy 6, Prahy 13 a Prahy 17. Rozdílné stanovisko zastávali pouze zástupci Městské části Praha – Zličín, podle kterých se situace v posledních měsících zhoršila a zvýšil se počet stížností.

V průběhu činnosti komise však bylo zaznamenáno několik neodůvodněných a neúplných stížností, a to například i v době, kdy byla z technických důvodů celá výroba ve společnosti Vafo zastavena. Proto bylo navrženo vytvoření jednotného systému zaznamenávání stížností, který bude spravovat Magistrát hlavního města Prahy. Jelikož jsou různé webové aplikace nedostatečné, bude se jednat o papírové formuláře, které bude veřejnost zasílat na příslušnou adresu, kde budou stížnosti vyhodnoceny. Členové komise dále všechny přítomné ubezpečili, že čisticí technologie použité v závodu Vafo Chrášťany jsou nejmodernější a nejkomplexnější systémy, které lze v současnosti použít. A to v celoevropském měřítku. Přestože bylo dosaženo technologického limitu a situace se výrazně zlepšila, činnost komise zůstává i nadále zachována. V současné době probíhá monitoring aktuálního stavu a ve spolupráci se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, členové komise připravují nový systém pro objektivizaci stížností.