Environmentální komise, jejíž vznik jsme iniciovali a podpořili ji i zástupci hlavního města Prahy, již zahájila svoji činnost. Předsedou komise je doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., z Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické. Dalším členem je Ing. Jiří Smrž, Ph.D., z Quality Centrum, spol. s r.o. Na základě nominace Magistrátu hlavního města Prahy byli přizváni doc. Ing. František Skácel, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické, Ing. Martin Špaňo, vedoucího skupiny Pražských služeb pro otázky ochrany ovzduší, emisí a bioplynovou stanici a DI dr. Heinz Tizek, jenž je Vrchním městským stavebním radou Vídně pro ochranu přírody.

Hlavní úkol komise spočívá v analýze a následné optimalizaci systémů na čištění odpadního vzduchu. V rámci dlouhodobého projektu s přesahem i na další aktivity skupiny Vafo se budou členové soustředit například na oblast ovzduší a koncentrace látek, technologie výroby a také na vliv meteorologických podmínek. První výsledky své práce plánuje komise předložit zástupcům hlavního města v březnu 2020.