Členové environmentální komise, jejíž hlavní úkol spočívá v optimalizaci systému na čištění odpadního vzduchu, se na společném zasedání dohodli na postupu a rozdělení úkolů. Předseda komise, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., z Vysoké školy chemicko-technologické, s kolegou, doc. Ing. Františkem Skácelem, CSc., ze stejné instituce se věnují návrhu nových řešení na čištění odpadní vzdušiny, jež omezí šíření zbytkového pachu mimo výrobní prostory. Současně, pod vedením Ing. Jiřího Smrže, Ph. D., probíhá analýza a audit výrobní činnosti. Kontrolou prochází celý výrobní proces, aby se zjistilo, zda nedochází k úniku vzdušiny z výroby jiným způsobem.  

Podle harmonogramu, na kterém se dohodli členové komise, bude kontrola výroby dokončena v průběhu ledna. Tím však audit provozu nekončí, opakované kontroly a vylepšování technických možností soustavy jsou pravidelně naplánované do konce roku 2020.